Обръщение от председателя на ''Асоциацията за заекване'' в Руанда

Едно изключително силно послание...

Здравейте всички, с които бяхме заедно на осмия световен конгрес на хора, които заекват в Хърватска.

Засега светът си няма представа за положението на хората, които заекват в страните от третия свят. Бих искала да ви представя проблемите на заекващите в съдилищата на Руанда.

Руанда е измежду най-бедните държави в света. През 1994 година бе разкъсана от ужасяваща геноцидна война, през която само за сто дни бяха убити повече от 1 200 000 невинни души. По време на геноцида за заекващите беше изключителен шанс да избегнат смъртта.

Спомням си за един заекващ протестански пастор. Той искаше да избегне войната и при преминаване на бариерата военните го питаха за самоличността му и други въпроси. Поради заекването си и уплахата той не можа да каже нищо, военните го обвиниха в измяна и го посякоха с мачетите си.

Много хора тук в Руанда започнаха да заекват по време на геноцида в резултат на силното напрежение и физически контузии...

След войната новото правителство реши да подложи на съд повече от 800 000 човека, като за свидетели бъдат призовани 2.5 милиона души.
Проблемът е, че никой няма право да бъде представян от адвокат.

Измежду обвинените има хора, които заекват. Когато ги обвинят, те не могат да се защитят нормално и като следствие на това са осъждани, без значение виновни ли са или невинни.
В страната ни има 6000 съдебни центъра за провеждане на дела срещу участвалите във войната и геноцида.

Нашата асоциация изпрати писмо до г-жа президента на върховния съд на Руанда с молба да бъде намерен подходящ начин за разпит на заекващите в съдилищата. Като отговор на това агентите от съдебния департамент обещаха да се свържат с нас и да потърсят решение на молбата ни. За съжаление обаче никой няма право да бъде представян от адвокат, защото има издаден закон, който се нарича “GACACA” правосъдие.

Ние призоваваме всеки, който може да ни помогне, да сподели работещи методи, които да улесняват заекващите да се изразяват публично.
Чухме, че има електронни устройства, които улесняват заекващите да говорят публично. Това вярно ли е?

Ако някой има информация за тези устройства или други методи, които да позволяват на хората със заекване да говорят нормално, нека се свърже с нас, за да можем да помогнем на нашите заекващи братя и сестри.

Нсабимана Дюдон (Nsabimana Dieudonne),
Председател на асоциацията по заекването в Руанда.
rwandastuttering@yahoo.com

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването