Международна онлайн конференция за заекването

Десетата интернет конференция, организирана от професора по речева терапия Джудит Кастър ще се проведе през месец октомври, като главната разисквана тема ще бъде: дейностите на местните асоциации във всяка държава и осъществяване на координация и връзка между тях!

Важно: крайният срок за изпращане на материали за участие е 1-ви септември! Международната конференция: Дни за информираност за заекването - ISAD - 2007 на тема: Информираност относно заекването: глобална общност и локални дейности, ще се проведе между 1-22 октомври, 2007.

Kонференцията ще се проведе в следното виртуално пространство: http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html

Организатор на тази десета по ред мрежова конференция е Джудит Магинис Кастър, професор по речева терапия в държавния университет на Минесота, Манкато.

Виртуалната дискусия е уникална и единствена по рода си, която за десети път свързва заекващи, техните семейства и хора с отношение по проблема от цял свят. Работният език на конференцията е английски. Поканен е за участие всеки, който се интересува от заекването, желае да обмени полезна информация с подобни нему индивиди, както и да зададе вълнуващите го въпроси на присъстващите он лайн специалисти от световен ранг.

Дискусията ще протича под формата на своеобразен писмен чат. Ако разполагате с интересен и творчески ваш материал (статия, изследване, видео) по разглежданите теми, може да го предложите за разискване он лайн.
>
Koнференцията се провежда веднъж годишно в рамките на 22 дни и представлява постоянно разрастваща се интегративна връзка между сдружения за инициативи по заекването от над 25 държави.

Още информация за предстоящата конференция - тук: http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/isad07brochure.pdf

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването