Ирина Папанчева ще представлява европейците, които заекват в Рим

Членът на Управителния съвет на Сдружението за инициативи по заекването и до скорошен негов председател г-жа Ирина Папанчева ще представлява Европейската лига на асоциациите на хората, които заекват (ELSA) на Годишното общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания (EDF) от 26.05. до 28.05.06 г. в Рим.

„За мен е голяма чест да представлявам всички европейци, които заекват, на срещата. На европейско ниво заекването е признато като сериозен проблем и включено в списъка на уврежданията, докато в България страданието на хората, които живеят с него, все още остава незабелязано. В обществото битува мнение, че това е незначително затруднение, но човек не би могъл да разбере погрешността на подобно твърдение, ако не си представи неспособността да кажеш това, което искаш, енергията, изразходвана в усилието да изричаш думите, които препускат в главата ти, докато за целия околен свят говоренето е най-естественото нещо, и отгоре на всичко същият този свят да ти се смее или да те подценява заради начина на говорене”, каза Папанчева по повод на участието си в събранието.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването